نوزدهمین سمینار چشم پزشکی بیمارستان فارابی 
 

تاریخ برگزاری: 4 تا 6 اردیبهشت ماه 1392

محل برگزاری: هتل المپیک


نوزدهمین سمینار چشم پزشکی بیمارستان فارابی با موضوع بیماری های شبکیه در محل هتل المپیک تهران برگزار  شد. این کنگره با همکاری انجمن چشم پزشکان و مرکز تحقیقات پزشکی برگزار  شده است.

بیمارستان فارابی دارای قدمت 70ساله است و حدود 50% از متخصصین چشک پزشکی در این بیمارستان اشتغال دارند. آخرین اطلاعات در مورد نوآوری های چشم پزشکی به درمان نارسایی های چشم کمک بزرگی می نماید.

شرکت مدیسا طب درمان در این کنگره حضور فعال خواهد داشت و جدیدترین محصولات چشم پزشکی و تشخیص حرفه ای را به نمایش  گذاشت.